Professionalisering & kwaliteitsverbetering

Twee orthopedagogen aan het woord.

Stichting Vrienden van Autisme maakt het mede mogelijk dat wij de masteropleiding tot BCBA (Board Certified Behavior Analyst) aan de Florida Tech University kunnen volgen. Als BCBA leren wij om de relatie tussen gedrag en de omgeving te observeren en in kaart te brengen. Met behulp van deze informatie kunnen we gedrag begrijpen en gericht plannen opstellen om het kind belangrijke vaardigheden aan te leren en ongewenst gedrag te verminderen. In onze studie komen onderwerpen aan bod zoals: functionele gedragsanalyses, verschillende soorten assessments en hoe deze toe te passen, manieren van objectieve dataverzameling, hoe vaardigheden aan te leren en om te gaan met ethische dilemma’s die bij ons werk komen kijken. De opleiding is een verdieping en verrijking van onze huidige kennis rondom ABA (Applied Behavior Analysis). Hierdoor zijn we nog beter in staat kinderen te helpen vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor het kind zelf en zijn/haar omgeving. Onze opleiding is van belang voor het leveren van de meest effectieve en kwalitatieve zorg voor onze kinderen. Dit draagt vervolgens weer bij aan het verbeteren van het welzijn en de kwaliteit van leven van deze kinderen en hun gezinnen. Hoewel we momenteel nog midden in onze opleiding zitten, kunnen we de tot nu toe opgedane kennis al direct toepassen in ons werk met de kinderen, hun ouders en betrokkenen. De vertaalslag van de tot nu toe opgedane kennis is terug te zien in het analyseren van gedrag, het opstellen van interventieplannen en het delen van onze expertise met o.a. onze medewerkers, ouders en andere zorgprofessionals (door o.a. coaching, ouderbegeleiding, workshops, supervisie % groepen). Het volgen van deze opleiding geeft ons enorm veel energie en voldoening, omdat het toepassen van de opgedane kennis zichtbaar effect heeft op de kinderen en hun omgeving. Daarnaast is de studie zo opgezet dat we veel succeservaringen opdoen en deze leeromgeving willen wij ook creëren voor onze kinderen op de Toren. Een plek waar kleine stapjes groots gevierd worden, de focus ligt op de mogelijkheden en waar de kinderen met plezier naar toe komen. Linsy Zwakenberg & Anouk Jurriens (beide orthopedagoog en BCBA i.o.)

Terug naar het overzicht