Bestuur

Wie zijn we 

Het bestuur van Vrienden van Autisme Regio Zwolle zet zich in voor een betere zorg voor kinderen met autisme in Nederland. Zo wil zij bijdragen aan het realiseren van die zaken die van belang zijn voor het creëren van een optimale leef-, leer- en speelomgeving voor een kind met autisme, maar die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden gefinancierd. Ook het verspreiden van kennis over de beste zorg en begeleiding van deze speciale groep kinderen staat op de agenda. Kinderen met autisme hebben vele talenten. Vrienden van Autisme Regio Zwolle helpt hen hun talenten te ontwikkelen.

Het bestuur bestaat uit Marc Huitink (r), Esther Hoek en Bernhard Nanninga (l). Remco Oranje is in 2022 het bestuur als algemeen lid komen versterken.

Voorzitter is Marc Huitink. Vanuit zijn eigen ervaring als vader van een kind met autisme is hij gedreven om zich actief in te zetten om de (on)mogelijkheden van zorg en onderwijs te verbeteren.

Esther Hoek is secretaris. Als projectmanager binnen o.a. het onderwijs, maar ook in haar privé-omgeving, heeft ze kennis gemaakt met kinderen met autisme en is bevlogen geraakt door hun onbevangenheid, creativiteit en warmte.

Bernhard Nanninga neemt de functie van Penningmeester voor zijn rekening. Hij probeert in zijn werk te bemiddelen tussen werkgevers en kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en vindt deze functie een logisch vervolg hierop.

Remco Oranje is verantwoordelijk voor marketing en de verbindingen in het netwerk, welke zo hard nodig zijn in deze tijd.

Welkom Remco.

Het bestuur werkt onbezoldigd.