Jaarverslag 2017

Het stichtingsbestuur is conform de wettelijke eisen verplicht jaarlijks haar jaarverslag te publiceren. Bijgaand treft u een kopie aan van het jaarverslag van 2017.

In het verslag doen wij kort een beschrijving van (vrijwel) alle activiteiten die door de stichting namens de sponsoren mogelijk zijn gemaakt. Om de continuïteit maximaal en bestendig te houden heeft het bestuur besloten voor de komende jaren een agio-reserve aan te houden. Hiermee verwacht het bestuur ook aanvragen voor doelen in de komende jaren te kunnen blijven honoreren. Voor vragen omtrent de inhoud van het jaarverslag of mogelijk aanvullende verzoeken tot deelname aan een van de doelen, verzoeken wij u een mail te zenden aan info@vriendenvanautismehuis.nl

Jaarverslag 2017

Terug naar het overzicht