St. Meedoen in het groen: Ronald McDonalds Business Ontbijt

Het 71e Ronald McDonald Business Breakfast vond op 21 maart 2017 plaats. Dit keer op het terrein van St. Meedoen in het Groen in het gebouw van De Toren, een onderdeel van het autismehuis. 

De Stichting Meedoen in het Groen heeft de regie over het terrein en faciliteert hier kleinschalige bedrijfsinitiatieven die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. Daarnaast ook initiatieven die (jonge) kinderen met schooluitval weer tot ontwikkeling laten komen. Autismehuis De Toren is daar een prachtig voorbeeld van. De bedoeling is om het oude Wezo groenvoorzieningenterrein in de komende periode te transformeren tot de plek in Zwolle waar sociaal maatschappelijk ondernemen met deze doelgroepen zich kan ontwikkelen en zich kan laten zien. Dineke Hartman van gaf een presentatie over het autismehuis. Hierdoor werd duidelijk dat het autismehuis een zorgorganisatie is die verder gaat dan andere organisaties. Kijken naar mogelijkheden, niet stoppen waar anderen al zijn afgehaakt en focussen op meer levensgeluk voor kind en gezin. “Gewoon waar het kan, bijzonder waar nodig”. In het filmpje dat Dineke liet zien kwam goed naar voren hoe het autismehuis werkt: 1 op 1 ABA begeleiding voor jonge kinderen met autisme. Kinderen met schooluitval die uit zichzelf niet tot leren komen worden begeleid. Met als doel ze weer uit te laten stromen naar onderwijs op hun eigen niveau. Uiteraard werd ook verwezen naar onze stichting Vrienden van autisme.

Terug naar het overzicht